top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
STRONY INTERNETOWEJ 
WWW.APP-POLSKA.PL

Dla właściciela niniejszej strony internetowej ochrona danych osobowych Użytkownika / Oglądacza jest bardzo ważna. Dokłada on starań aby Użytkownik / Oglądający czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik / Oglądacz to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika / Oglądacza, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o nieużywaniu plików cookies.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma APP Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granitowej 3/62 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem KRS 0000130126, NIP 739 31 33 545.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkownika / Oglądacza

RODZAJ DANYCH

Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkownika / Oglądacza

bottom of page